lg_vstup.gif (1846 bytes)

Praktická magie

lg_magie.GIF (376 bytes)

Nabídka smíru a ukončení útoků určená mágům

Naše doba je krizová v mnoha oblastech správy a magie. Už rok nebo dva si spolu se svými průvodci přeji ukončit likvidací bytostí a energií, ale ocitám se v bludném kruhu ve kterém jsem nucen se těmto temným útokům bránit.  

Poznal jsem další osoby, které po zkušenostech z oblasti magie mají psychické potíže a musí se bránit útokům, snadné to není nikdy. Mým úkolem je zabránit válkám a velkému násilí. Vím, že je to v zájmu všech lidí, ale mnozí mají boj jako své životní poslání a formu silného vlivu, možností a moci, tak i někteří z nich mají snahu na mne útočit. Tyto útoky jsou u mne spojeny s nespavostí, část noci nespím a pak usínám ve dne. Tento svůj článek píši dvace minut po půlnoci. Součástí onoho bludného kruhu, ze kterého nejsem schopen vystoupit, je právě psaní článků. Ty píši již 30 let a žádná odezva není. Opakovaně jsem žádal, že už nic psát nechci. Mám pocit, že se situace řeší teprve nyní, kdy jsem už začal působit také mimo naši planetu.
Tak jsem si zavolal všechny bytosti včetně lidí, kteří na mne kdy útočili a bylo jich asi dvacet. Nabídl jsem jim odměnu a dohodu, která by útoky mohla zastavit. Nabídl jsem přístup k principům a energiím a později přístup k informacím a funkce v novém věku v přístí generaci. Reakce byla vlažná, tak jsem je požádal, aby o nabídce přemýšleli a ozvali se sami. Společně bychom pak vystoupili z bludného kruhu a získali společně vliv na situaci.   
Současná tendence je pro planetu likvidační. Již dříve se lidé ocitali ve stavu vyhoření, bez motivace, bez invence a v pocitu bezradnosti. Měl jsem snahu sepsat knihy života a vybrané bytosti obnovit a klonovat, aby mohly pomáhat všem, kteří je osloví, ale v krátkém čase je kdosi opět zlikvidoval. Musíme se snažit (sedmému) zničení světa zabránit, protože na planetě už nejsou zdroje pro vytvoření nové civilizace. Nabízím tedy spolupráci s cílem ukončení likvidace světa, jeho duchovního potenciálu a obnovu duchovních bytostí, které byly pro svět přinosem. Já už opravdu nic likvidovat nechci.   
pokračování