starý a nový svět

Podpora uzdravení

.
Datum 1.12.2019 je další přelomové, v prosinci dobíhají změny a rok 2020 je zaměřen na zklidnění  a dořešení procesů změn. V posledních dnech jsem se bránil silným útokům, pomohly mi síly které procesy řídí a útočící bytosti si převedly na svoji stranu pro potřeby karmického soudu. 
"Boží soud" tak bude opět funkční a bude trestat za násilí, týrání, mocenskou zvůli a podvody. Síly útočné po vyhodnocení skutků a karmy pošle k provinilcům. Po nějaké době se u nich projeví zdravotní potíže u oslabených orgánů. Možná tyto procesy působí již nyní. Každý postižený má několik možností, jak své zdraví obnovit. První je vyrovnat svoji karmu a své zlé skutky odčinit. Druhou možností je návštěva lékaře a rutinní lékařské postupy. Třetí možnost nabízím já. Určitě jsem schopen pomoci a mám k tomu příslušný mandát. Kdo bude chtít moji možnost využít, ať se se mnou spojí po mobilu. Při rozhovoru zjistím možnosti a podmínky nápravy a dohodneme se, zda pomohu právě já. Účtuji si jednotnou cenu 1000 Kč pro všechny, až přijde na účet, začnu léčit. Nabízím však jen podporu uzdravení, kde to bude nutné nebo vhodné, tam doporučím také lékařskou pomoc nebo alespoň lékařské testy. Základem mé pomoci je odvedení všeho co škodí do světla a náprava psychické pohody. To vyžaduje opakované setkání osobní nebo po mobilu.  
Za erotiku a sex žádné tresty nebudou. Stejně tak nebude trestáno jednání v dobré vůli, dobré víře a v souladu se svědomím. To sdělují karmické osudové síly. Takto získané peníze mám použít na nové bydlení a na podporu a zapojení nejmladší generace. 
Pavel Němec, Brno - číslo mobilu 736 44 66 88  -  e-mail  pohodicka@seznam.cz  - 
číslo účtu mBank: (předčíslí - číslo účtu / kód banky):   670100 - 2207749288 / 6210
Hotovost nepřijímám, nemám EET.